A peu a l’escola

L'Ajuntament d'Alginet mitjançant la seua Regidoria d'Educació ha llançat la campanya 'A peu a l'escola'. Esta campanya pretén promoure costums saludables com és la pràctica d'anar caminant als centres escolars del poble.

Per desenvolupar esta campanya, l'Ajuntament ha senyalitzat diferents itineraris seguint criteris com ara que els carrers elegits disposen de voreres amples, que tinguen un trànsit moderat de vehicles i que la presència d'arbres siga notable. L'Ajuntament ha condicionat estes rutes escolars amb passos de vianants i senyals que indiquen als vehicles que es troben en una zona de pas d’escolars.

Les rutes escolars estaran actives a partir del proper dilluns 15 de maig i s‘han designat tres colors diferents perquè es puguen reconéixer les diferents vies. Així el color blau assenyala la ruta escolar del centre Sagrat Cor de Jesús, el color verd s'ha designat per al col·legi Pepita Greus i el color groc representa les rutes que comparteixen els centres Blasco Ibáñez i Emili Luna.

En els passos de vianants, les rutes apareixen marcades amb petjades del color corresponent a la ruta. De vegades, aquests camins escolars s’entrecreuen en alguns punts del poble.

L'Ajuntament vetlarà per la seguretat dels escolars i la Policia Local i Protecció Civil estaran situats en el punts més conflictius d'estes vies escolars en les hores d’accés als centres educatius.

Consulta les rutes per a anar a escola

Ruta groga per a anar als
col·legis públics EMILI LUNA
o BLASCO IBÁÑEZ
Ruta verda per a anar
al col·legi públic
PEPITA GREUS
Ruta blava per a anar
al col·legi concertat
SAGRAT COR DE JESÚS