Agenda 21

Els processos coneguts com AGENDES LOCALS 21 impliquen el compromís voluntari de l’autoritat local a elaborar i dur a la pràctica un Plan d’Acció cap a la Sostenibilitat que resolga els problemes ambientals, socials i econòmics dins del municipi. Per això, abans de dissenyar el Pla d’Acció, cal fer una diagnosi socioambiental del municipi per a conéixer la problemàtica inicial que cal resoldre.
Una de les característiques de les Agendes Locals 21 és que fa falta que no només la corporació local, sino tota la ciutadania, s’involucre en el procés. Per això, en paral•lel a les fases d’el•laboració de la diagnosi i del Pla d’Acció s’organitzaran activitats d’informació, participació i educació ambiental que s’aniran anunciant a través d’esta pàgina web en la secció activitats de participació ciutadana.
La participació de tots els Alginetins i Alginetines és fonamental per a què l’Agenda 21 Local tinga èxit. Per això l’Ajuntament començarà un diàleg amb la ciutadania per acordar col•lectivament les línies a desenvolupar al municipi d’Alginet en els propers anys (el Pla d’Acció cap a la Sostenibilitat), decidint entre tots i totes a través del Foro de Participació Ciutadana, que es constituirà en els propers mesos, com ha de ser el poble que volem en un futur proper.

Agenda 21

Plà d'Acció: Fitxes resum de les línies estratègiques

Elaboració de l’Auditoria Ambiental al municipi d’Alginet (València).
Diagnosi Ambiental