Foro

Què és el foro

El Foro de Participació Ciutadana és un lloc de debat on els participants proposen idees de projectes a executar des de l’Ajuntament que facen del municipi d’Alginet el poble que volem. Estos projectes van dirigits a aconseguir objectius com l’activació del comerç local, el foment de l’emprenedurisme, l’activació de nous jaciments d’ocupació, la recuperació d’espais segurs per a què xiquets i xiquetes puguen jugar al carrer, etc.
Tots estos projectes s’inclouran en un Pla d’Acció, l’objectiu del qual és solucionar els principals problemes que té el municipi i que s’han detectat en la diagnosi socioambiental del municipi.

Per què és interessant que participe

Segur que tens moltes idees per a millorar Alginet. Participar en el Foro et dóna la oportunitat de que el govern local les conega i les pose en pràctica.

Què haig de fer per a participar

La participació activa en el foro consistirà en assitir a les reunions que es convocaran periòdicament i aportar idees per a definir els projectes que configuraran el Pla d’Acció.
Es farà publicitat de la data i lloc de les reunions a través del BIM, la ràdio i en la secció ‘Calendari de reunions del foro’ d’esta web.
També es podrà aportar idees des de casa a través de la web municipal (www.alginet.es), o en bústies que s’habilitaran, des del 22 de març fins al 31 de maig, en els següents llocs:
    - Agència de Desenvolupament Local (Hort de Feliu).
    - Ajuntament.
    - Biblioteca municipal.
Totes les idees aportades en les reunions del foro i a través de la web o les bústies seran valorades pels tècnics municipals, que publicaran un informe amb el llista de propostes acceptades i el llista de propostes excloses on constaran els motius de l’exclusió.
Entre el 23 dejuny i el 6 de juliol s’obrirà un termini de votacions per a què tothom puga triar les tres propostes que crega més necessàries per a Alginet. Així les propostes s’ordenaran de més a menys prioritàries en funció del número de vots rebuts.

ANIMA’T A PARTICIPAR!. ENTRE TOTS I TOTES FAREM L’ALGINET QUE VOLEM!

Calendari de reunions del foro

El calendari de reunions previst i els temes a tractar en cada reunió és el següent:

Data Temes a tractar Actes
22 Març Residus urbans
Planejament urbanístic
Acta
5 Abril Zones verdes urbanes i espais naturals
Mobilitar urbana
Acta
26 Abril Contaminació atmosférica i acústica
Recuros hídrics
Acta
10 Maig Educació ambiental
Salut
Acta
24 Maig Desenvolupament econòmic sostenible
Recursos energètics
Acta
7 Juny Integració social
Benestar social
Acta

Si vols rebre al teu correu electrònic les convocatòries de les reunions envia un correu a agenda21@alginet.es amb el teu nom i cognom, direcció de correu electrònic i telèfon de contacte, posant en l'assumpte "Participació Foro AG21L".