Arxiu Municipal

La documentació produïda per l'Ajuntament d'Alginet es custodia en l'Arxiu Municipal, situat en l'últim pis de la Casa Consistorial, encara que, com es reflectix en la següent cita, no sempre va ser així: en l'Escriptura de Concòrdia de 1731 atorgada entre el senyor Comte de Casal, amo de la universitat d'Alginet, i l'Ajuntament es donen 31 capítols sobre bon govern entre els que el núm. 20 Deia que  “se altera la observancia que ha habido siempre de tiempo inmemorial, sobre archivar los papeles del Ayuntamiento en una arca, que está custodiada en la Sacristía de la Iglesia Parroquial de dicha Universidad, por no haber otro más seguro".

 
Breu relació de la documentació:

El fons que custodia l’arxiu municipal está constituit pels documents generats per l’activitat municipal. La documentació ocupa, actualment, un total de 225 m lineals, en una superfície d’uns 70 m2. Les  dates extremes de la documentació són des de l’any 1373 fins a l’any 2000. Per la seua antiguitat i/o continuïtat podem destacar:

 • Els documents de la Séquia Alèdua: 1373-1907. És ací on es troba el document més antic del fons, relatiu a la propietat de la séquia per part de la vila i la col.locació de fites a la presa de “Los Portillos”.
 • Séquia Reial del Xúquer: 1772-1921.
 • Documentació relativa al Compte de Casal: 1575-1817.
 • Documentació de la seda: 1743-1755.
 • Actes del Govern Municipal: des de l’any 1691.
 • Justícia:
  • Criminal i Civil, 1618-1935.
  • Mà de Corts, 1602-1617.
 • Quintes: des del 1840.
 • Padrons d’habitants: 1807, 1842, Cens de 1841 i tots els padrons des del 1842 fins ara.
 • Ensenyament: Llibres d’actes de la “Junta d’Ensenyament” (1902, 1916, 1940-41). Llibres de “Comptes Instrucció Pública” (1859-1895).
 • Documentació de caràcter econòmic (relativa a les sèries de Intervenció i/o Hisenda i Tresoreria), com:
  • Comptabilitat (Pressupostos, Manaments de pagament, Manaments de Ingrés, Impostos...) des del 1676.
  • Arbitris: des del s. XIX.
  • Lligalls del “Equivalent”: s.XVII-s.XVIII (1739,1744-1749).
  • Amillaraments: 1690-1904.
  • Padrons de Riquesa Rústica: des del 1904.
  • Padrons de Riquesa Urbana: des del 1893.
  • Repartiments Territorial: 1848-1931.
  • Pòsit: 1756-1976.
 • Registre Fiscal: 1893 i 1950.
 • Documentació de Registre Civil: 1850-1860.
 • Eleccions:
  • de Regidors, de 1844-47.
  • de Diputats a Corts de 1864-79, 1884-1898.
  • etc.
 • Documentació de la Guerra Civil i “Movimiento Nacional”: “Salvoconductos” de 1939-1948. “Subsidios” de 1941.

Amb  aquesta breu relació es pot donar una visió del fons amb què compta l’arxiu. Pel que fa al tractament de  la documentació, es manté l’organigrama general de la institució (independentment de la edat dels documents) i s’apliquen les normes de descripció ISAD (G) i el quadre de classificació elaborat per la Conselleria de Cultura, adaptat a les necessitats de la documentació que ingressa en l’arxiu, que és al mateix temps arxiu central, intermedi i definitiu.

Descripció del fons documental de l'Arxiu municipal