Aviva – Agencia de Promoció del Valencià

Agència de Promoció del Valencià, Alginet
Qui som? - Aviva Alginet

L’Ajuntament d’Alginet, i especialment la Regidoria de Cultura, sempre han estat preocupats per la nostra llengua. El dia 5 d’octubre de 1995 s’aprovà, en sessió plenària, el Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alginet. Amb aquest reglament es pretenia desenvolupar i aplicar allò disposat en l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia i en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Amb això, el que era tan sols un projecte esdevingué una realitat i es creà el que s’anomenà Oficina de Valencià. Hui dia, AVIVA Alginet.

Aquest servei, a més d’un servei per al funcionament intern de l’Ajuntament, és un servei per al poble. Des d’aquesta Agència s’intenta que cada dia la normalització lingüística a Alginet siga un fet tangible. La nostra funció primordial és fomentar l’ús del valencià en l’àmbit municipal i treballem dia a dia per aconseguir que el valencià esdevinga llengua vehicular, dins de l’Ajuntament i al municipi d’Alginet.

Què fem? - Aviva Alginet
 • Traduïm i corregim documents de caire administratiu tant de l’àmbit intern de l’Ajuntament com aquells mitjançant els quals l’Ajuntament es comunica amb els diferents organismes de la nostra comunitat i amb els veïns i les veïnes d’Alginet.
 • Assessorem lingüísticament a particulars i comerços.
 • Organitzem campanyes de promoció i sensibilització lingüística.
 • Organitzem cursos de valencià per a adults i preparem per als exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Valencià.
 • Informem i assessorem sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, les instàncies de matriculació i l’homologació de títols. Sobre les ajudes i subvencions de foment i ús del valencià de les institucions públiques i també sobre recursos d’autoaprenentatge.
On estem? - Aviva Alginet

Ens trobaràs a la
Casa de Cultura d’Alginet,
al carrer de l’Arquebisbe Sanchis, 26.

Autoaprenentatge
 • Jugallengua: Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.
 • Pràctic: Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics. El fet que les activitats de Pràctic estiguen elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV fa que aquest programa siga un suport excepcional de preparació per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior. Per tot això, Pràctic és un recurs a l’abast de qualsevol persona interessada a incrementar els seus coneixements gramaticals en valencià.
 • Curs de valencià en línia INTER-VAL: Aquest curs està dissenyat com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit. Les activitats, han sigut elaborades tenint en compte les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Pràctiques de lectura i dictats. Diputació de València
 • Pràctiques de lectura i dictats. Generalitat Valenciana
 • Nivell superior (C2). Diputació de València
 • Exercicis de grau mitjà UPV
 • Exercicis de grau superior UPV
 • Nivells i proves anteriors de la Junta de Coneixements de Valencià
 • Generador numèric: El generador numèric permet veure escrita en lletres qualsevol xifra i, al mateix temps, escoltar-ne la pronúncia en valencià. Fes clic en la xifra que desitges escoltar i després polsa la icona de l'altaveu.
 • Aprén valencià amb PoliMedia (Universitat Politècnica de València): Aquest és un recurs audiovisual de la UPV que explica diferents punts gramaticals i pot servir de complement d’un curs presencial de llengua de nivell mitjà i superior.
 • Fonet: Es tracta d’un programa per practicar la fonètica valenciana realitzat per la Universitat d’Alacant.
 • Vine-ven: Vine-ven és un material didàctic de suport a l’aprenentatge del valencià, especialment dissenyat pe a l’alumne nouvingut.