Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Les Proves

Les proves tenen com a objecte avaluar la competència dels aspirants en un determinat grau. La JQCV expedeix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i els de coneixements específics.

Certificats de coneixements generals:

Es refereixen a diversos nivells de domini en l’ús de la llengua.

Certificats de capacitació tècnica:

Es refereixen a llenguatges d’especialitat propis de determinats àmbits de la societat (administració, empreses editorials i mitjans de comunicació).

Qui pot presentar-se a les proves?

Poden prendre part en les proves per a l’obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les.
Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o equivalents.
Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià o equivalents.

Calendari de Matrícula 2018

Termini de presentació de les sol·licituds
Primer període de matrícula: del 23 de març al 9 d'abril de 2018 per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics.
Segon període de matrícula: de l'1 a l'15 de setembre, per als nivells B2 i C2.

Instruccions de matriculació

 • La inscripció es realitzarà per via telemàtica a través del web següent: www.sede.gva.es.
 • Els sol·licitants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de les dades de la matrícula.
 • La falsedat en les dades de la matrícula serà motiu d’exclusió de la prova.
 • Les persones interessades podran inscriure’s en totes les proves de certificació que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.
 • L’abonament de les taxes d’examen es podrà fer per dos mitjans diferents:
  • Per via telemàtica en el mateix moment de la inscripció.
  • En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en fer la matrícula.
 • L’abonament de les taxes de la prova per qualsevol de les vies adés esmentades suposarà la finalització del procediment de matrícula.
 • Els aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa.
 • Les persones que vulguen acollir-se a l’exempció o bonificació de les taxes d’inscripció, a l’adaptació horària per motius de creences religioses o a l’adaptació de la prova per motius de diversitat funcional, ho han de fer constar en la formalització de la matrícula de les proves.
 • Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capacitat de les seus.
 • Per poder participar en les proves cal haver completat fins al final el procediment de matriculació: la inscripció en la prova del nivell desitjat i el pagament de les taxes corresponents.
 • La matriculació en diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada prova.
 • Solament tindrà validesa l’última matrícula completada en el cas de les proves de nivells diferents convocades en la mateixa jornada.
 • Durant la setmana anterior a la realització de les proves, les persones matriculades podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, www.jqcv.gva.es, les dades de la seua inscripció; amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell i localitat de realització de la prova.

Llocs d'examen

Ací teniu l’adreça dels centres d’examen més propers a Alginet i podeu consultar com arribar-hi:

A Alzira

IES NÚMERO 4, Avinguda Professor Bernat Montagud, 7 (zona Tulell).

L’IES núm. 4 d’Alzira es troba al costat de la Universitat Catòlica. Si entreu pel pont de McDonals, heu de tirar cap a la dreta, i deixar Carrefour a l’esquerra. Abans d’arribar al pont de ferro, tenim l’institut. És una zona que sols hi ha serveis esportius. Es troba davant del Poliesportiu de Jorge Martínez Aspar.

A Torrent

IES VELES E VENTS, Camí dels Cànters, s/n.

L’IES Veles e Vents de Torrent es troba a la part alta de la ciutat, prop del Vedat. Podeu anar-hi amb metro. Pareu a l’estació Torrent Avinguda (línies 3 i 5 de Metrovalència). En eixir de l’estació per la part de darrere de l’avinguda haureu de caminar fins al final del carrer del Pare Méndez fins a arribar a l’albereda de la Reina Sofia, on haureu de girar cap a l’esquerra. Al final de l’albereda hi ha una rotonda on trobareu el centre d’examen. Amb cotxe per la CV-33 podeu entrar-hi pel Parc Central de Torrent i fer el mateix recorregut.

A València

UNIVERSITAT POLITÈCNICA, Camí de Vera, s/n.

La Universitat Politècnica de València (campus de Vera) està entre l’horta d’Alboraia i l’avinguda dels Tarongers, al nord-est de la ciutat. Les proves es fan a l’Escola Tècnica Superior (ETS) d’Enginyeria de l’Edificació, davant de la parada de metro de la Universitat Politècnica (línies 4 i 6 de Metrovalència), que es troba per la primera porta del campus, tot just al costat de la rotonda de l’avinguda de Catalunya.