Certificats electrònics

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital (emès per l'ACCV) han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) que existeixen a la Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament d'Alginet posa a la disposició de tots els ciutadans un Punt de Registre on realitzar aquest tràmit. A través d'aquest enllaç pot consultar tots els PRU de la Comunitat Valenciana: http://www.accv.es/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

IMPORTANT: La sol·licitud del certificat digital és presencial (no es pot autoritzar la seua emissió) i el sol·licitant haurà d'identificar-se mitjançant el seu DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d'aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

Certificats en suport programari

Els certificats qualificats de ciutadà en suport programari emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web.

Per a què s'utilitzen?

Els certificats qualificats de ciutadà emesos per l'ACCV es poden utilitzar per:

 • Signar i xifrar de forma segura qualsevol tipus de document electrònic inclosos els missatges de correu electrònic.
 • La identificació d'usuaris davant de serveis telemàtics de l'Administració Pública i les entitats privades.

Alguns exemples d'ús són la Seu Electrònica de la Agència Tributària, la Seu Electrònica de la Seguretat Social, la Seu Electrònica del Cadastre, la Seu Electrònica de la Generalitat, etc.

On es poden sol·licitar?

L'emissió dels certificats qualificats de ciutadà en suport programari es realitza de forma telemàtica amb una sol·licitud prèvia presencial en un Punt de Registre d'Usuari de l'ACCV (PRU), en la qual es procedeix a la identificació del sol licitant.

Els passos que s'han de seguir són:

 1. Acudir a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) que hi ha a la Comunitat Valenciana i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid.
  • Pot localitzar el PRU més proper a la seua població, de forma ràpida i senzilla, mitjançant el mapa interactiu de la pàgina web de l'ACCV.
  • Després de realitzar la seua identificació, l'operador li facilitarà el Codi de Generació de Certificats.
 2. Accedir a Frontal de Generació de Certificats Digitals de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica per completar l'emissió del certificat digital.
En què consisteix l'emissió telemàtica del certificat digital?

Una vegada ha obtingut el Codi de Generació del certificat digital en el PRU, per obtenir el seu certificat digital tan sols li quedarà accedir al Frontal de Generació de Certificats Digitals i introduir el seu DNI / NIE i el codi que li han facilitat en el PRU, directament en el navegador web que utilitzarà.

Polse ací per accedir a l'Ajuda per a la Generació de Certificats Digitals.

Què és el Codi de Generació de Certificats Digitals?

Li preguem que llegisca amb atenció la informació sobre el Codi de Generació de certificats:

 • Té 25 caràcters i distingeix majúscules i minúscules. Introduïsca amb cura cadascun dels caràcters en el camp del formulari web destinat a aquest, ja que per a la correcta generació ha de ser exactament el facilitat en el PRU. Si l'introdueix tres vegades malament, es bloqueja i haurà de demanar un de nou al PRU.
 • Disposa d'un termini de dues setmanes des de l'obtenció del codi en el PRU per completar la generació a través de la pàgina web de l'ACCV. En cas contrari, caduca i haurà de demanar un de nou al PRU.
 • A través del codi qualsevol persona que conega el seu DNI/NIE, el podria suplantar i obtenir el seu certificat digital. Per motius de seguretat li preguem que mantinga el codi sota la seua custòdia i en cap cas el conserve al costat del DNI/NIE.
Quin cost té?

És un servei gratuït.

Quina documentació és necessària?

Si el sol·licitant no disposa d'algun d'aquests documents o no es troba en vigor (caducat) NO PODRÀ OBTINDRE EL CERTIFICAT DIGITAL.

Si és de nacionalitat espanyola els documents acceptats són:

 • DNI, en vigor.

Inclou els casos especials com majors de 70 anys i discapacitats físics o psíquics, que disposen de DNI amb VALIDESA PERMANENT (ha d'indicar-se expressament aquesta condició en el mateix DNI).

Els menors de 14 anys no poden obtindre certificats digitals, encara que disposen de DNI, ja que no tenen capacitat d'obrar i seran els seus pares o tutors legals els que realitzen els tràmits per ells.

 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.
 • Passaport espanyol, en vigor.

Si és de nacionalitat estrangera el document acceptat és el NIE (Número d'Identificació d'Estranger). Com que són diversos els formats d'aquest document, acceptem qualsevol document oficial que continga el NIE (NIE, permís de residència, targeta d'Hisenda, foli de la Policia Nacional etc.), sempre que es tinga en compte que:

 • Si el document no té fotografia, haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d'identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el qual aparega la foto del sol·licitant per procedir a la seua identificació.
 • Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

Podrà prescindir-se de la personació del sol·licitant SI, I NOMÉS SI, la signatura en la sol·licitud d'expedició d'un certificat reconegut ha sigut legitimada en presència notarial. El sol·licitant haurà d'acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d'obtindre un certificat digital i l'autorització al representant per a la seua arreplega per compte del signant.

Què se li entrega al sol·licitant?

En el PRU i després de la sol·licitud presencial l'usuari obté:

 • El Codi de Generació de Certificats.
 • El contracte de certificació. El sol·licitant ha de llegir-lo i signar dues còpies, una per a ell i una altra per l'ACCV.

A través del Frontal de Generació de certificats i després de l'emissió telemàtica del certificat digital, obté el certificat electrònic de signatura generat directament en el navegador web.

Com puc sol·licitar la renovació i la revocació?

Els certificats reconeguts de ciutadà emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) tenen un període de validesa de tres anys. Pot comprovar la data de caducitat del seu certificat a través de l'enllaç Comprovar l'estat dels certificats digitals.

Quan el seu certificat digital estiga a punt de caducar l'ACCV l'informarà a través d'un correu electrònic. Durant el període de renovació del seu certificat digital, podrà sol·licitar un nou certificat digital, en el mateix suport que l'anterior, a través de l'Àrea Personal de Serveis de Certificació. El període de renovació s'inicia 70 dies abans de la data de caducitat (quan l'usuari rep el correu) i acaba en la data de caducitat.

En qualsevol moment també pot sol·licitar la renovació acudint a un Punt de Registre d'Usuari (PRU) i identificant-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.

Més informació

En cas de dubte o si necessita informació addicional, pot enviar un correu a avellaneda@alginet.es o contactar amb l'ACCV a través del telèfon d'atenció a l'usuari 902 482 481.