Factures Electròniques

Punt General d'Entrada de Factures

A partir del 15 de gener de 2015, ha de presentar obligatòriament la seua factura en format Factura-e si coincidixen estes dos circumstàncies:

  • Es troba dins d'una de les categories de proveïdors obligats per la Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica (Article 4).
  • I la seua factura és d'un import superior als 5.000 €.

L'Ajuntament d'Alginet es troba adherida a la Plataforma FACe i els codis de les seues oficines són els següents:

  • Oficina Comptable: L01460312 Oficina Comptable Alginet.
  • Òrgan Gestor: L01460312 Òrgan Gestor Alginet.
  • Unitat Tramitadora: L01460312 Unitat Tramitadora Alginet.