Govern Local

Cultura

Concejal Cultura, Alginet
Vicent Gaya Machí

Casa de Cultura, Biblioteca, Arxiu Municipal, Teatre Modern i equipaments culturals, associacions culturals, Ràdio Municipal i BIM.

Agricultura i Cementeri

Concejal Agricultura i Cementeri, Alginet
Juan Carlos Espert Peris

Consell Local Agrari; relacions amb les comunitats de regants i la Cooperativa Agrícola; agricultura i camins rurals; parcs, jardins i mobiliari urbà, i cementeri i activitats funeràries.

Educació, Indústria, Comerç i Festes

Concejala Educació, Indústria, Comerç i Festes, Alginet
Maria Jesús Espert Asins

Centres escolars i escoleta infantil; Gabinet Psicopedagògic; Educació Permanent d’Adults; falles (presidenta de la Junta Local fallera), festes populars i confraries; cavalcada de Reis, Sant Antoni i 9 d’Octubre; associacions festives; assumptes relacionats amb el sector comercial i la indústria local i Oficina d’Informació al Consumidor.

Hisenda i Esports

Concejal Hisenda i Esports, Alginet
Jordi Roig Roig

Elaboració del pressupost, Tresoreria i Recaptació i administració; instal·lacions esportives (poliesportiu, l’Ermita, la Forana...); associacions i clubs esportius, i tot allò relacionat amb l’esport local.

Personal i Mercat

Concejala Personal i Mercat, Alginet
Anna Palau Bisbal

Planificació i gestió del personal al servei de l’Ajuntament, instrucció d’expedients sancionadors relacionats amb les seues matèries, i mercat.

Benestar Social

Concejala Benestar Social, Alginet
María José Martínez Bosch

Sanitat, Centre de Dia, Centre Ocupacional, assistència social, drogodependència, immigració, tot allò relacionat amb la dona i instrucció d’expedients sancionadors relacionats amb les seues matèries.

Urbanisme i Obres

Alcalde Alginet
Jesús Boluda Villaseñor

Planificació, gestió, execució i ordenació urbanística; disciplina urbanística; obres públiques: contractació i seguiment; relacions amb EGEVASA; responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament, i instrucció d’expedients relacionats amb les seues matèries.

Policia, Trànsit i Protecció Civil

Concejal Policia, Trànsit i Protecció Civil, Alginet
Andrés Añón López

Seguretat ciutadana; Policia Local; ordenació del trànsit i seguretat vial; guals; protecció civil, i instrucció d’expedients relacionats amb les seues matèries.

Joventut i Ocupació

Concejala Joventut i Ocupació, Alginet
Virgina Company Burchés

Matèries relatives a joventut, associacions juvenils, escola d’estiu, programes d’ocupació i Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local (ADL).

Enllumenat

Concejal Enllumenat, Alginet
Javier Luna Frutos

Enllumenat públic i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Serveis Municipals

Concejal Serveis Municipals, Alginet
Miguel Ángel Garrido Martínez

Arreplega de residus urbans i neteja viària.

Patrimoni

Concejala Patrimoni, Alginet
Carmen Reyes Gálvez González

Patrimoni, central de compres i edificis municipals.