Llicències

OBRES

Sol·licitud de llicència de parcel·lació

Instància (Pub. 21/06/2017)

Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal

Instància (Pub. 21/06/2017)

ACTIVITATS

Declaració responsable sobre activitats recreatives en via pública

Instància (Pub. 21/06/2017)

Canvi de titularitat títol habilitant activitats

Instància (Pub. 21/06/2017)

Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística

Instància (Pub. 21/06/2017)