Més informació

Bibliografia sobre Alginet

ALEGRE ORTIZ, José. Así fue y así es nuestro Alginet. Alginet: Ajuntament, 1972.
Antologia poètica: poetes d’Alginet. Alginet: Societat Cultural Alèdua, D.L. 1998.
AL-GEZIRA: Revista d’Estudis Històrics - Ribera Alta - núm. 7, 1992 - Alzira: Ajuntament d’Alzira, 1992.- Separata: “Tipología electoral de Alginet en la IIª República” / Per Salvador Comes Hernández, p.327 a 351. (Es podrà aconseguir a l’Ajuntament d’Alzira i mitjançant Aurelià Lairón Pla, arxiver de l’Arxiu Municipal d’Alzira. Si no és possible, per fotocòpia).
ALJANNAT: Revista d’Estudis Locals. – Números 1 i 2. – Alginet: Ajuntament, 2006
BOSCH LÓPEZ, Rafael. El templo parroquial de San Antonio Abad de Alginet: 1699-1999. Alginet: Caixa Rural, 1999. 62 pàg. Sense D. L. ni ISBN. Commemoració del III Centenari del temple parroquial.
CÍSCAR BOSCH, José; FORNÉS DUART, Alberto. Alginet: anecdotari i personatges. Amb fotografies d’Ismael Latorre Mendoza. Alginet: Societat Cultural Alèdua, 2007. Col·laboren: Caixa Rural d’Alginet i Cooperativa Elèctrica.
COMES HERNÀNDEZ, Salvador. Sant Josep i l’Ermita en la història d’Alginet - Alginet: Comissió Centenari de Sant Josep, 1997. Patrocina: Ajuntament d’Alginet, Caixa Rural i Cooperativa Elèctrica.
COMES HERNÁNDEZ, Salvador. Alginet, arròs i població: Un paisatge agrari a la Ribera del Xúquer (1680-1970). Alginet: L’autor, 2003.
FORNÉS DUART, Alberto; LATORRE MENDOZA, Ismael; CÍSCAR BOSCH, José. Alginet: Històries, costums i altres relats. Alginet: Societat Cultural Alèdua, 2003.
HERVÁS ANDRÉS, Miguel. La memoria recobrada. Imprimeix Rayton, D. L . 2007
Història dels pobles (Ribera Alta, Ribera Baixa i La Valldigna): Alginet - Alzira: Edicions de Crònica, 1994. (Col·lecció Història dels pobles). (Editat amb Crònica : Periòdic Independent Comarcal. Carrer Sant Roc).
NOJA RUIZ, Higinio. La Armonía o la escuela en el campo: (Alginet, 1923). Prefaci i presentació Marianne Enckell i Vicente Martí. Barcelona : Virus, 1996.
ROIG OLMEDO, Pepe: Retazos. Historia de Alginet. Alginet: Ajuntament, D.L.1998.
Ressenyesals llibres de festes dels anys 1982, 1987, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000 i 2001.

Referències històriques i actuals en les enciclopèdies

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid : Espasa-Calpe, D.L. 1978. Vol. 4, p. 643.
Geografia de les Comarques Valencianes. València : Foro, 1995. - Vol. 4t., p. 225-227.
Gran Enciclopèdia Catalana. – 3a reimpr. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1990. - Vol. 2, p. 30.
Gran Enciclopedia de España. Zaragoza : Enciclopedia de España, 1990-2005. Vol. 2, p. 538.
Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana. València : Mas Ivars, 1972. Vol. 1, p. 65-66.
Gran Enciclopedia Valenciana. València : Difusora de Cultura Valenciana, D.L. 1990/1991. Vol. 1, p. 151
MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia. València : Institució Alfons el Magnànim, D.L. 1982. Edició facsímil de 1845-1850. Vol. 1, p. 55.