Policia Local

Els membres de la Policia Local són membres de les FORCES I COSSOS DE SEGURETAT, presten els seus serveis en l'Administració Local i pertanyen a l'Escala de Funcionaris d'Administració Especial, en la subescala de Serveis Especials.

Situació

C/ Mestre Chapí, s/n
Telèfon: 96 175 11 54

Component Humà
(Organigrama jeràrquic)

Direcció del cos: 1 inspector-cap
Caps intermedis: 6 oficials
Policies: 24 agents

Parc Mòbil

Turismes: 2
Tot terreny: 1
Motocicletes: 2
Turisme (dotat d'etilòmetre evidencial): 1

USAF (Unitat de Serveis d'Assistència Familiar)

Específicament està composta per un oficial – cap de la unitat, dos oficials més i tres agents. Dins de les seues funcions podem destacar l'atenció especialitzada a víctimes de violència de gènere (dones maltractades), a víctimes de la violència domèstica (membres del nucli familiar, fills, pares, iaios, germans, etc.) i la protecció del menor, etc. En aquesta unitat estan integrades les agents de la Policia Local, a fi de donar una millor atenció en aquells casos que per les circumstàncies de la víctima ho requerisquen.

Unitat Rural

Està composta per dos agents. Amb aquesta es manté una especial atenció al terme municipal d'Alginet durant tot l'any, variant els seus serveis en funció de la recol·lecta d'hortalisses, fruites i verdures que en diferents dates de l'any es duen a terme. Es controlen els abocaments en zones rurals, danys en camins, en camps, etc. També es manté una col·laboració directa i estreta amb el Consell Agrari d'Alginet, a fi d'atendre directament els problemes que els agricultors transmeten a aquest organisme.

Unitat Administrativa

Es compon de dos agents que realitzen els seus serveis a les oficines policíaques d'Alginet. Entre les seues comeses més específiques, es troba donar tràmit administratiu a tot el treball realitzat pels tres torns de servei (matí, vesprada i nit), gestió de multes, col·laboració amb l’Equip Rural del DNI del Cos Nacional de Policia, comunicació administrativa amb els organismes oficials, tant d’origen judicial com administratiu, policia, etc.

Unitat de Seguretat de l'Ajuntament

Està composta per dos agents. La seua funció principal és exercir la seguretat tant a l'Ajuntament, en el seu horari d'atenció al públic, com de manera puntual en diferents edificis de titularitat municipal en moments determinats.

Unitat d'Educació Viària

Està composta per una oficial i un agent. Les seues funcions consisteixen a realitzar jornades d'educació viària a la població escolar del municipi, i per això disposen del material especialitzat que facilita la Direcció Provincial de Trànsit de València, amb la qual aquesta unitat manté una coordinació en els diferents programes d'educació viària.

Telèfons d'Interés

Centre de Coordinació d'Emergències: 112
Guàrdia Civil Alginet: 96 175 10 27
Guàrdia Civil Carlet (lloc principal): 96 253 10 27
Centre de Salut Alginet: 96 171 91 70
Centre de Salut Alginet (Urgències): 96 171 91 75