Tauler d’Anuncis – Secretaria

Ordenança reguladora dels usos i costums rurals i del règim d'ús i protecció dels camins rurals municipals
BAN de l'Alcalde
Anunci "nomenamet fills predilectes al Sr. Josep Lerma Lozano i al Sr. Vicent Simbor Roig"
Edicte "Aprovació definitiva Reglament de Segona Activitat de la Policia Local"
Ordenança Reguladora del Mercat Municipal