Tauler d’Anuncis – Secretaria

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE PLANES I PROGRAMES DE L'AJUNTAMENT D'ALGINET.
Ordenança reguladora dels usos i costums rurals i del règim d'ús i protecció dels camins rurals municipals
BAN de l'Alcalde
Anunci "nomenamet fills predilectes al Sr. Josep Lerma Lozano i al Sr. Vicent Simbor Roig"
Edicte "Aprovació definitiva Reglament de Segona Activitat de la Policia Local"
Ordenança Reguladora del Mercat Municipal